Casino Larix

4280 Kranjska Gora, Slovenija, t +386 4/588 47 18, f +386 4/588 47 10

info@casino-larix.com   www.casino-larix.com

Camp Špik

Jezerci 15 4282 Gozd Martuljek, Slovenija,   t +386 51 634 466,  f +386 4/588 47 10

info@camp-spik.si   www.camp-spik.si

O podjetju

Firma družbe: HIT LARIX, prirejanje posebnih iger na srečo in turizem d.d.

Skrajšana firma družbe: HIT LARIX d.d.
Sedež: KRANJSKA GORA

Poslovni naslov: BOROVŠKA CESTA 99, 4280 KRANJSKA GORA
Matična številka: 5556678000
Davčna številka: SI86943855
Pravnoorganizacijska oblika: Delniška družba d.d.
Osnovni kapital: 439.467,54 EUR
Število delnic: 105.314
Vrsta organa nadzora: Upravni odbor

Osebe, pooblaščene za zastopanje
Člani upravnega odbora
Izvršni direktor: Poženel Ernest
Predsednik: mag. Sandi Brataševec
Namestnik predsednika: Danjel Mlečnik

Revizijska komisija
Predsednik: Danjel Mlečnik
Namestnik predsednika: mag. Sandi Brataševec
Zunanja članica: Nela Pregelj


Javne objave

Sklic skupščineEtični kodeks

Etični kodeks družbe Hit Larix d.d.Izjave o neodvisnosti članov upravnega odbora in revizijske komisije:

Ernest Poženel | Nela Pregelj | Danjel Mlečnik